எங்கே உதவி பெறுவது

இந்த நிறுவனங்கள் கடினமான சூழ்நிலைகளில் இருக்கும் தனிநபர்களுக்கு இலவச மற்றும் ரகசிய ஆதரவை வழங்குகின்றன. உதவிக்காக அவர்களை அணுக தயங்க வேண்டாம்.

தற்கொலை எண்ணங்கள்

உளவியல் ஆதரவு

CCC அறக்கட்டளை

தொலைபேசி (24 மணி நேர துரித எண்): 1333

மின்னஞ்சல்: info@1333.lk

உளவியல் ஆதரவு

சுமித்ரயோ

தொலைபேசி: 011 2 696 666 / 011 2692909 / 011 2683555

மின்னஞ்சல்: slssumithrayo@gmail.com

இணையதளம்: srilankasumithrayo.lk

முகவரி: (எழுதவும் அல்லது பார்வையிடவும்): 60B, ஹோர்டன் பிளேஸ், கொழும்பு 07

திறந்திருக்கும் நேரம்: காலை 9 முதல் இரவு 8 மணி வரை, வருடத்தில் 365 நாட்களும்

சிறுவர் பாதுகாப்பு

புகாரளித்தல்

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை

தொலைபேசி (24 மணி நேர துரித எண்): 1929

மின்னஞ்சல்: ncpa@childprotection.gov.lk 

இணையத்தளம்: www.childprotection.gov.lk

முகவரி: 330, தலவத்துகொட வீதி, மடிவெல, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர

திறந்திருக்கும் நேரம்: திங்கள் முதல் வெள்ளி, காலை 8.30 - மாலை 4.30 வரை

சட்ட மற்றும் உளவியல் ஆதரவு

சிறுவர் பாதுகாப்பு  படையணி

தொலைபேசி: 011 4 848 856 / 0777 388 212

மின்னஞ்சல்: milani@childprotectionforce.org, wasana@childprotectionforce.org 

இணையதளம்: www.childprotectionforce.org 

முகவரி: 599/1/A/1, அக்குரேகொட வீதி, பெலவத்தை, பத்தரமுல்ல

திறந்திருக்கும் நேரம்: திங்கள் முதல் வெள்ளி, காலை 8.30 - மாலை 5 மணி வரை

உளவியல் ஆதரவு

LEADS ஸ்ரீலங்கா

தொலைபேசி: 011 4 000 259

மின்னஞ்சல்: info@leads.lk 

இணையதளம்: www.leads.lk 

முகவரி: 25, ஆஸ்பத்திரி வீதி, தெஹிவளை

திறந்திருக்கும் நேரம்: திங்கள் முதல் வெள்ளி , காலை 8  மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை

புகாரளித்தல்

பொலிஸ் உதவி எண்: 1938

அவசர பொலிஸ் துரித எண்: 119

இலங்கை பொலிஸ் மகளிர் பணியகம்: 0112 444 444

சிறுவர்கள் மற்றும் பெண்கள் மீதான துஷ்பிரயோகம் தடுப்பு பணியகம்: 011 218 6055

நிகழ்நிலை அறிக்கையிடுதல்: www.telligp.police.lk 

உங்கள் உள்ளூர் பொலிஸ் நிலையத்தில் உள்ள பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் பணியகம்: www.police.lk/?page_id=3833

தங்குமிடம், சட்ட மற்றும் உளவியல் ஆதரவு

வுமன் இன் நீட் (Women In Need)

தொலைபேசி (24 மணிநேர துரித எண்): 077 567 6555

தொலைபேசி: 025 2225708 (அநுராதபுரம்) , 055 2224395 (பதுளை), 065 2228388 (மட்டக்களப்பு), 011 2671411 (கொழும்பு), 021 2225708 (யாழ்ப்பாணம்), 041 2233760 (மாத்தறை)

மின்னஞ்சல்: connect@winsl.net 

இணையதளம்: www.winsl.net 

முகவரி: 25, டிக்கெல் வீதி, கொழும்பு 08; தங்குமிடங்கள்: கொழும்பு, மாத்தறை, மட்டக்களப்பு

திறந்திருக்கும் நேரம்: திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை, காலை 9 - மாலை 4.30, சனி & ஞாயிறு, காலை 9 - மதியம் 12 (போயா நாட்கள் மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்கள் உட்பட)

சட்ட ஆதரவு

இலங்கை சட்ட உதவி ஆணைக்குழு

தொலைபேசி: 0115 335 329 / 0115 335 281

மின்னஞ்சல்: legalaid@sltnet.lk

இணையதளம்: https://www.moj.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=179&lang=ta

முகவரி: 129, புதுக்கடை வீதி, கொழும்பு 12

திறந்திருக்கும் நேரம்: திங்கள் முதல் வெள்ளி காலை 8.15 - மாலை 4.15 வரை

தங்குமிடம் மற்றும் சட்ட ஆதரவு

தொலைபேசி: 011 207 6985

மின்னஞ்சல்: info@sistersatlaw.org

இணையதளம்: sistersatlaw.org 

சட்ட மற்றும் உளவியல் ஆதரவு

தேசிய பெண்கள் குழுவின் புகார் மையம்

தொலைபேசி: 011 218 6063 / 011 218 7038

முகவரி: 5வது மாடி, செத்சிறிபாய இரண்டாம் கட்டம், பத்தரமுல்ல

தங்குமிடம்

சம்போல் அறக்கட்டளை

தொலைபேசி: 0767 516 596

மின்னஞ்சல்: info@sambolsetting.org

இணையதளம்: www.sambolfoundation.org

மனநலம்

உளவியல் ஆதரவு

தேசிய மனநல நிறுவனம் (NIMH)

தொலைபேசி (24 மணி நேர துரித எண்): 1926

தொலைபேசி: 0112578234 - 7

மின்னஞ்சல்: info@nimh.health.gov.lk 

இணையத்தளம்: nimh.health.gov.lk

முகவரி: NIMH, முல்லேரியா புதிய நகரம்

திறந்திருக்கும் நேரம்: 24 மணிநேரம்/நாள்

உளவியல் ஆதரவு

சுமித்ரயோ

தொலைபேசி: 011 2 696 666 / 011 2692909 / 011 2683555

மின்னஞ்சல்: slssumithrayo@gmail.com

இணையதளம்: srilankasumithrayo.lk

முகவரி: (எழுதவும் அல்லது பார்வையிடவும்): 60B, ஹோர்டன் பிளேஸ், கொழும்பு 07

திறந்திருக்கும் நேரம்: காலை 9 முதல் இரவு 8 மணி வரை, வருடத்தில் 365 நாட்களும்

சிறுவர்களுக்கான உளவியல் ஆதரவு

சாந்தி மார்க்கம்

தொலைபேசி (காலை 8 - இரவு 10 மணி, வாரத்தில் 7 நாட்கள்): 071 763 9898

மின்னஞ்சல்: shanthimaargam@gmail.com 

இணையதளம்: shanthimaargam.org

முகவரி: 69/17, கோதமி வீதி, பொரளை, இலங்கை

திறந்திருக்கும் நேரம்: செவ்வாய் முதல் வெள்ளி , காலை 9.30 - மாலை 5 மணி மற்றும் சனிக்கிழமை, காலை 9.30 - மதியம் 1 மணி வரை

சிறுவர்களுக்கான உளவியல் ஆதரவு

இளம் பருவத்தினர் மற்றும் குடும்ப சேவைகள் (CAFS)

தொலைபேசி: 076 406 7004

மின்னஞ்சல்: cafslanka@gmail.com

இணையத்தளம்: cafs.lk

முகவரி: 50/13, பழைய கெஸ்பேவ வீதி, பொரலஸ்கமுவ

திறந்திருக்கும் நேரம்: செவ்வாய் முதல் வெள்ளி வரை, மற்றும் சனிக்கிழமை, காலை 9 - பிற்பகல் 2 வரை

இணையம் சார் வன்முறை

புகாரளித்தல்

உங்கள் உள்ளூர் பொலிஸ் நிலையத்தில் உள்ள பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் பணியகம்: www.police.lk/?page_id=3833

சிஐடி சைபர் கிரைம் பிரிவு தொலைபேசி: 011 232 6979 / 011 243 2746 / 011 233 7432

மின்னஞ்சல்: dir.cid@police.lk மற்றும் telligp@police.lk / report@cid.police.gov.lk  / socialmedia@cid.police.gov.lk 

திறந்திருக்கும் நேரம்: 24 மணிநேரம்/நாள்

தொழில்நுட்ப ஆதரவு

இலங்கை CERT

தொலைபேசி (வார நாட்களில் காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை): 011 2 691 692

மின்னஞ்சல்: report@cert.gov.lk

இணையதளம்: www.cert.gov.lk 

முகவரி: அறை 4-112, BMICH, பௌத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07

திறந்திருக்கும் நேரம்: வார நாட்களில், காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை

சட்ட ஆதரவு

தி கிராஸ்ரூடட் டிரஸ்ட் (The Grassrooted Trust)

தொலைபேசி: 0718 015702 / 0763 488622 / 0718 015702

வாட்ஸ்அப்: 0763 488622 / 0718 015702

மின்னஞ்சல்: trust@grassrooted.net 

இணையதளம்: www.bakamoono.lk 

முகவரி: 365/1C படகெட்டிய வீதி, உடுமுல்ல, முல்லேரியா

LGBTQIA+ விடயங்கள்

உளவியல் ஆதரவு

ஈக்விட் (Equité)

தொலைபேசி: 071 703 3298

மின்னஞ்சல்: equitesrilanka2019@gmail.com 

பேஸ்புக்: www.facebook.com/equitesrilanka 

இன்ஸ்டாகிராம்: www.instagram.com/equite_srilanka

சட்ட ஆதரவு

iProBono ஸ்ரீலங்கா

வாட்ஸ் அப்: +44 7883 339 886

லிங்க்ட்இன்: www.linkedin.com/showcase/iprobono-sri-lanka

தொடர்புக்கு: i-probono.com/contact-us 

மாதவிடாய் மற்றும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம்

மருத்துவ, தகவல் மற்றும் உளவியல் ஆதரவு

குடும்பத்திட்டச் சங்கம் (FPA)

அநாமதேய உரையாடல் (Chat) சேவை: www.fpasrilanka.org/ask-sri

தொலைபேசி: 011 255 5455 / 011 258 0915 / 011 255 6611

மின்னஞ்சல்: info@fpasrilanka.org 

இணையதளம்: www.fpasrilanka.org/ta 

முகவரி: 37/27 புல்லர்ஸ் லேன், கொழும்பு 7, இலங்கை

திறந்திருக்கும் நேரம்: திங்கள் முதல் வெள்ளி, காலை 8.30 - மாலை 4.30 மணி வரை (பொது மற்றும் வங்கி விடுமுறை நாட்கள் தவிர)

மருத்துவ மற்றும் தகவல் ஆதரவு

இலங்கை மகப்பேறியல் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவர்கள் கல்லூரி

கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்கான 24 மணி நேர தொலைபேசி எண்: 0710 301 225

போதைப் பழக்கம்

உளவியல் ஆதரவு

புகையிலை மற்றும் மதுசாரம் மீதான தேசிய அதிகாரசபை (NATA)

தொலைபேசி: 1948

மின்னஞ்சல்: info@nata.gov.lk

இணையதளம்: www.nata.gov.lk 

முகவரி: 11வது மாடி, பிரிவு ஏ, செத்சிரிபாய நிலை II, பத்தரமுல்ல

திறந்திருக்கும் நேரம்: வார நாட்களில், காலை 8 முதல் மாலை 4.15 மணி வரை

உளவியல் ஆதரவு

மெல் மெதுர

தொலைபேசி: 011 2 693 460 / 011 2 694 665

மின்னஞ்சல்: melmedura@sltnet.lk

இணையதளம்: www.melmedura.org

முகவரி: 60B, Horton Place, Colombo 07, Sri Lanka

திறந்திருக்கும்: திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை காலை 8.30 - மாலை 4.30 மணி வரை

மாற்றுத்திறமை

நிதி மற்றும் வாழ்வாதார ஆதரவு, அணுக முடியாத புகார்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய செயலகம்

தொலைபேசி: 0112 877 374

மின்னஞ்சல்: info@nspd.gov.lk

இணையதளம்: www.nspd.gov.lk

முகவரி: 1வது மாடி, செத்சிறிபாய (நிலை II), பத்தரமுல்ல

FacebookInstagramLinkedIn