உடல் மற்றும் எல்லைகள் 

இந்த பயிலரங்கம் 4 வயதிற்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளை இலக்காக கொண்டதாகும். பிள்ளைகளுக்கு அவர்களின் சொந்த உடல் மீது உரிமை இருப்பதையும், அவர்களின் அனுமதியின்றி யாரும் அவர்களின் உடலை தொடக்கூடாது என்பதையும் கற்பிப்பது இதன் குறிக்கோள் ஆகும். அவர்களின் உடல் எல்லைகள் மீறப்பட்டால் என்ன செய்வது என்பதற்கான வழிகாட்டுதலையும் இது வழங்குகிறது

 செயற்பாட்டுத் தாள்கள் மற்றும் வகுப்பறை அல்லது வீட்டிற்கான சுவரொட்டி ஆகியவையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

என் உடல்! என் விருப்பம்!

முழு விளக்கக்காட்சியையும் பதிவிறக்கவும்:

செயற்பாட்டுத் தாள்களைப் பதிவிறக்கவும்:

சுவரொட்டியைப் பதிவிறக்கவும்:

'என் உடல் என்னுடையது' என்ற புத்தகத்தை வாங்குங்கள்

கலாநிதி நுவான் தொ ட்டவத்தவின் ‘என் உடல் என்னுடையது’ கதைப்புத்தகம்,  துஷ்பிரயோகத்திற்கு ஆளானால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவை பிள்ளைளுக்கு வழங்குவதற்காக ஒரு புத்திசாலித்தனமான மாமரம் என்ற  எளிய கதையைப் பயன்படுத்துகிறது.

இது சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் கிடைக்கிறது மற்றும் சமயவர்தன புத்தகசாலையிலும் (63, ஹிக்கடுவே ஸ்ரீ சுமங்கல நாஹிமி மாவத்தை, மாளிகாகந்த வீதி, கொழும்பு 10) வாங்க முடியும்: https://goo.gl/maps/KiZaTbsgfEvAwX1cA. இந்த புத்தகத்தை நாங்கள் மிகவும் பரிந்துரைக்கிறோம், மேலும் ஒவ்வொரு பிள்ளையிடமும் ஒரு பிரதி இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

இது ஒரு  விளம்பரம் அல்ல என்பதையும், புத்தகத்தின் எந்த விற்பனையிலிருந்தும் Safe Circles பண ரீதியாகப் பயனடையாது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளவும்.