உணர்ச்சிகளைப் புரிந்துகொள்ளல்

இந்த பயிலரங்கானது 4 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களை இலக்காகக் கொண்டது. வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளை அறிமுகப்படுத்துவதும், வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளை அனுபவிக்கும் போது பார்வையாளர்கள் அடையாளம் காண உதவுவதும், வெவ்வேறு மற்றும் சவாலான உணர்ச்சிகளை அனுபவிப்பது இயல்பானது மற்றும் செல்லுபடியாகும் என்ற உண்மையைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை உருவாக்குவதும் இதன் குறிக்கோளாகும்.

என் உணர்ச்சிகளை நான் அறிவேன்!

முழு விளக்கக்காட்சியையும் பதிவிறக்கவும்: