மாற்றுத்திறன்

இந்த பயிலரங்கானது 16 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள் மற்றும் பெரியோர்களுக்கானது. மாற்றுத்திறன் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதும், மாற்றுத்திறனாளிகளை சமூகம் எப்படி பார்க்கிறது, மேலும் அவர்களைப் பற்றி மிகவும் மரியாதையுடன் சிந்திக்கும் மற்றும் அவர்களை கையாளும் முறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும்.

மாற்றுத்திறன் பற்றி விவாதிப்போம்

முழு விளக்கக்காட்சியையும் பதிவிறக்கவும்: