LGBTQIA+

இந்த பயிலரங்கானது 16+ இளைஞர்களை இலக்காக கொண்டது. LGBTQIA+ என்றால் என்ன என்பது பற்றிய துல்லியமான தகவல்களை வழங்குவதும், LGBTQIA+ நபர்களைப் பற்றிய புரிதலை வழங்குவதுமே இதன் குறிக்கோளாகும்.

LGBTQIA+ பற்றி பேசலாம்

முழு விளக்கக்காட்சியையும் பதிவிறக்கவும்: