ශරීරය සහ සීමාවන්

මෙම වැඩමුළුව වයස අවුරුදු 4 සහ 4ට වඩා ළමුන් සඳහා ඉලක්ක කර ඇත. එහි පරමාර්ථය වන්නේ දරුවන්ට ඔවුන්ගේම ශරීරය කෙරෙහි නියෝජිතායතනයක් ඇති බවත් ඔවුන්ගේ කැමැත්තෙන් තොරව කිසිවෙකුට තම සිරුර ස්පර්ශ කිරීමට නොහැකි බවත් ඉගැන්වීමයි. එසේම දරුවන්ගේ ශරීර සීමාවන් උල්ලංඝණය වුවහොත් කුමක් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳ උපදෙස් ද ලබා දේ. 

පන්ති කාමරය හෝ නිවස සඳහා ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා සහ පෝස්ටරයක් ද ඇතුළත් වේ. 

මගේ ශරීරය! මගේ තීරණ!

සම්පුර්ණ පත්‍රිකාව පහලින් ලබා ගන්න:

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව බාගන්න::

පෝස්ටරය බාගන්න:

'මගේ ඇඟ මගේ' පොත මිලදී ගන්න

වෛද්‍ය නුවන් තොටවත්තගේ ‘මගේ ඇඟ මගේ’ කතන්දර පොතේ දරුවන්ට ළමා අපචාරවලට මුහුණ දීමට සිදුවුවහොත් කුමක් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳ දැනුමක් ලබාදීමට නුවණැති අඹ ගසක් ඇතුළත් සරල කතාවක් යොදාගෙන ඇත. 

එය සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවලින් ලබාගත හැකි අතර සමයවර්ධන පොත්හලෙන් (63, හික්කඩුව ශ්‍රී සුමංගල නාහිමි මාවත, මාලිගාකන්ද පාර, කොළඹ 10): https://goo.gl/maps/KiZaTbsgfEvAwX1cA වෙතින් මිලදී ගත හැකිය. අපි මෙම පොත බෙහෙවින් නිර්දේශ කරන අතර සෑම දරුවෙකුටම පිටපතක් තිබිය යුතු බව විශ්වාස කරමු.

මෙය අනුග්‍රහය දක්වන ලද දැන්වීමක් නොවන අතර Safe Circles හට පොතේ කිසිදු අලෙවියකින් මුදල්මය ප්‍රතිලාභයක් නොලැබෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.